Wyniki badań z zakresu upraw rolnych

Ograniczenie stosowania pestycydów w uprawach rolnych oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości plonów po zbiorze.